Federal Eğitim Bakanı, PakTürk öğrencilerinin BM programını nasıl yorumladı?

Image for post
Image for post

PakTürk Okulları’nda görev yapmış eğitimcilerden Engin Yiğit, öğrencilerin uluslararası başarı tablolarından birini ve bu başarı karşısında dönemin Federal Eğitim Bakanı’nın kendisine gönderdiği mesajı yazdı.

PakTürk Okulları, 1995'teki kuruluşundan kısa süre sonra başarılarıyla adından söz ettirmeye ve Pakisstan’ın ‘en iyi eğitim kurumları’ arasında gösterilmeye başladı. Toplumun her kesiminden teveccüh görüyor, yaptığı bursluluk sınavlarına yoğun talep oluyordu. Bunda, ulusal ve uluslararası başarıların etkisinin yanında, ülke sathında düzenlenen sosyal ve insanî yardım projeleri de etkili oluyordu.

İslamabad Kız Lisesi, fizikî imkanları ve sunduğu fırsatlarla PakTürk okulları arasında da öne çıkan, mimarî yapısıyla İslamabad şehrinin ortasında inci tanesi gibi parlayan bir eğitim yuvasıydı. 900 öğrenci kapasitesi ve 100 kişilik yatılı yurt imkânı ile hizmet vermekte ve yoğun kayıt almaktaydı. 2015'de doluluk oranına yaklaşmış, taleplere cevap veremez duruma gelmişti. Anaokulundan lise son sınıfa kadar eğitim veren okulu daha fazla büyütebilmek için ara çözümler arama noktasına gelinmişti.

Dönemin Federal Eğitim Bakanı Beliğ-Ur Rahman da üç çocuğu için okul olarak PakTürk’ü tercih etmişti. Sayın Bakan ve eşi okulumuzu çok beğeniyor, her fırsatta okulun organize ettiği programlara katılmaya çalışıyordu. Okulu ve çocuklarının Türk öğretmenlerini çok seven bakanın eşi Uzma Hanım da bir çok kez programlara teşrif etti. Hatta bir Ramazan ayındaki davetimiz üzerine evimizde kendisi ve çocukları ile iftar ettik.

Velilerin, geç saate kadar süren toplantılara tepkisi!

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin Mayıs 2016'da öğrenciler için tertip ettiği bir ‘Model Birleşmiş Milletler Toplantısı’na okulumuz da davet edildi. Bu programa katılan üç öğrencimizden birisi dönemin Eğitim Bakanı’nın kızıydı. Bakan bey, çocuğunun böyle bir programa katılacak olmasından dolayı her fırsatta sevincini bizlerle paylaşıyordu. Kızı Semaviye ve arkadaşları, BM toplantısının simülasyonu olan toplantı ve kuralları için ciddi hazırlık yaptı. Bazen akşam geç saatlere kadar süren hazırlık seansları ne kadar yoğun olsa da velilerin hoşuna gidiyor, Türk öğretmenlerin fedakarlıklarını takdir ediyorlardı.

Image for post
Image for post

Model Birleşmiş Milletler, katılımcı her öğrenciye bir ülkeyi temsil etme görevi vererek, adeta diplomat gibi siyasî, toplumsal, coğrafî ve kültürel konuları, nüanslarıyla genel kurul ve komisyon toplantılarında başarılı bir şekilde sunmasını öngörüyor. Bu şekilde, bir çok ülkeden gelen katılımcılarla küresel problemlere diplomatik yol, yöntem ve düşünce çerçevesinde çözüm üretmeleri sağlanıyor, geleceğin diplomatlarının yetişmesi için prestijli bir eğitim programı sunuluyor.

BM Cenevre Ofisi’nde program günü öğrencilerimiz yerlerini almış, dünyanın dörtbir tarafından gelen arkadaşları ile son hazırlıklarını yapıyorlardı. Program, BM’nin üst düzey bir yetkilisinin konuşması ile başladı, ardından çocuklar ‘Toplumlardaki kırılgan olan topluluklar/azınlıklar’ konusunda temsil ettikleri ülkenin bir diplomatı olarak görüşmeye, küresel çapta bir problem olan ‘Kırılgan Topluluklar’ üzerine çözüm amaçlı müzakereler yapmaya devam etti. Öğrencilerimizin yaptığı konuşma ve müzakereleri kaydedip, anlık olarak velilerimizle paylaşıyor onları hem bilgilendirmeye hem de çocuklarının başarılarına tanık olmaya davet ediyordum.

Image for post
Image for post

Her anı dolu dolu geçen programlar

Pakistan Federal Eğitim Bakanı’nın kızı Semaviye, temsil ettiği ülke adına toplantıya ciddi katkı sağladı ve bir çok çözüm önesi sundu. Onun bu konuşmalarını babası ile paylaştığımda, bana şu mesajı yazdı: “Hizmet Hareketi, PakTürk Okulları’nın başlattığı eğitim meşalesi ile Güney Asya’da parıldıyor ve ben de sizleri bu yaptığınız eğitim faaliyetlerinden dolayı takdir ediyorum.”

Program sonrasında çocuklarla Zürih’te yapılacak olan Uluslararası Dil ve Kültür Şöleni’ne gitmiş, dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin gösteri ve şarkılarını dinledik ve unutulmaz hatıralar yaşadık. Çocuklarımız bu programa Pakistan’ı temsilen katıldı ve dünya çocukları ile birlikte Pakistan bayrağını açarak İsviçre’de dalgalandırdı.

Image for post
Image for post

Öğrenciler, bu iki programın ardından Paris’te Eiffel Kulesi’ni ve diğer tarihi, turistik yerleri gezdi. Her anı dolu dolu geçen programda çocuklar aileleri ile fotoğraflarını ve sevinçlerini paylaşıyordu.

Artık dönme zamanı gelmiş ve uçağımıza yerleşmiştik. Aileler ise İslamabad’da heyecanla çocuklarını bekliyordu. Federal Eğitim Bakanı velimiz Rahman Bey o gün bizzat havaalanına gelerek öğrencilerimiz ve velileriyle özel olarak görüştü. Bütün öğrencileri ve velileri tebrik eden bakan, okulumuzun yaptığı bu faaliyetler için bizlere de teşekkür ve minnetlerini ifade etti.

Originally published at https://pakturkfile.org on February 1, 2021.

Educator, Author and Activist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store